• VALLA ÜLDPLANEERING

Vastseliina valla üldplaneering on kehtestatud vallavolikogu 29.08.2007 määrusega nr 1-1.1/24

Üldplaneeringu seletuskiri (.pdf 1,6 Mb)

 

KAARDID:

Kaart nr 4 Väljavõte Vana-Vastseliina külast (.pdf 1,3 Mb)
kaart nr 5 Väljavõte Viitka külast (.pdf 0,6 Mb)

Üldplaneeringu Keskonnamõjude hinadamise aruanne (.pdf 4,56 Mb)

 

  • Kehtestatud planeeringute ülevaatamine

 


  
  • DETAILPLANEERINGUD
 
Vastseliina linnuse detailplaneering
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Vastseliina Vallavolikogu 27.01.2016 otsusega nr 1-1.2/28
 
 
Pritsumaja detailplaneering
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Vastseliina Vallavolikogu 26.06.2014 otsusega nr 1-1.2/28
 
Vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud Vastseliina Vallavalitsuse 12.11.2014 korraldusega nr 2-1.2/221
 
Raja 5 kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 28.08.2013 otsusega nr 1-1.2/37
 
Vana-Vesiveski kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 17.02.2010 otsusega nr 1-1.2/15
 
Evaldi ja Nagla kinnistute detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 27.08.2008 otsusega nr 1-1.2/44
 
Kolotsi kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 27.06.2007 otsusega nr 1-1.2/60
 
Anne kinnistu detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 30.05.2007 otsusega nr 1-1.2/55
 
Vastseliina aleviku komposteerimisväljaku detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 25.04.2007 otsusega nr 1-1.2/44
 
Vastseliina jäätmejaama detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 31.05.2006 otsusega nr 1-1.2/51
 
Saare maaüksuse detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 30.11.2005 otsusega nr 1-1/86
 
Vastseliina linnuse ja Vana-Vastseliina pargi detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 31.10.2003 otsusega nr 43
 
Vastseliina tööstusala II etapi detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 28.05.2003 otsusega nr 23
 
Kirikumäe puhkeala detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 13
 
Võidu tn 32 krundi detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu 27.03.2003 otsusega nr 12
 
Vastseliina tööstusala I etapi detailplaneering
Kehtestatud Vastseliina Vallavolikogu14.06.2001 otsusega nr 22