2015. aastal väljastatud projekteerimistingimused

 1. Vana-Vastseliina külas Keskuse kinnistu peakaitsme suurendamine ja õhuliini rekonstrueerimine
 2. Kündja külas Suve katasriüksusel asuva elamu rekonstrueerimine
 3. Voki külas Suuremäe kinnistule tiigi puhastamine
 4. Voki külas Kolotsi kinnistule kanalisatsiooni kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine
 5. Voki külas Mäe-Voki I kinnistule septiku ja imbtunneli rajamine
 6. Pritsumaja kinnistule Pritsumaja hoone rajamine
 7. Vana-Vastseliina külas Alevimäe katastriüksusele elamu püstitamiseks
 8. Tellaste külas Tellaste-Turra katastriüksusel asuva elamu rekonstrueerimiseks
 9. Vastseliina vallas piiririba taristu rajamiseks

 


 

2014. aastal väljastatud projekteerimistingimused

 1. Voki külas Lepa kinnistule kaevu, külmaveetorustiku ning kanalisatsiooni torustiku ja omapuhasti rajamiseks
 2. Paloveere külas Kõrgemäe kinnistule kanalisatsiooni torustiku ja omapuhasti rajamiseks
 3. Vana-Vastseliina külas Kaldala kinnistule hobuste treeningmaneeži projekteerimiseks
 4. Juraski külas Juraski Juhani kinnistule hõljukite pargi projekteerimiseks
 5. Vastseliina vallas mobiilside masti pikendamise projekteerimiseks
 6. Tabina jaotusalajaama fiiderite F1 ja F2 nõuetekohasuse tagamise tööprojekti koostamiseks
 7. Kerepäälse külas Raasilla katastriüksusel asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimiseks
 8. Piusa alajaama 0,4 kV õhuliinide rekonstrueerimise projekteerimiseks
 9. Vastseliina-Luhamaa fiidri keskpinge võrgu parendamiseks
 10. Rahu 10 korterelamu rekonstrueerimiseks
 11. Perametsa külas Keldo F2 liiniprobleem parendamiseks
 12. Perametsa külas KeldoF1 (F3) liiniprobleemide lahendamiseks
 13. Vana-Vastseliina küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks

 


 

2013. aastal väljastatud projekteerimistingimused

 1. Vastseliina alevikus Turu tn 2 lasteaia hoone rekonstrueerimise projekteerimine
 2. Jeedasküla külas ja Perametsa külas 10kV õhuliini maakaabelliiniga asendamise ning 10/0,4 kV alajaama asenduse projekteerimine
 3. Halla külas Suraoja katastriüksusel asuva elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine
 4. Juraski külas Kiidmaa alajaama fiider F-1 jaotusvõrkude projekteerimine
 5. Vana-Saaluse külas Metsatare katastriüksusele elamu projekteerimine
 6. Vana-Vastseliina külas Kaldala kinnistu peakaitsme suurendamiseks maakaabelliini projekteerimine
 7. Käpa külas Savimäe katastriüksusele väikeehitise, talu abihoone planeerimine
 8. Viitka jaotusalajaama fiider F5 rikete vähendamise tööprojekti koostamine
 9. Viitka külas Kikka kinnistule ehitise rekonstrueerimise, laiendamise ning kasutusotstarbe muutmise projekteerimine
 10. Vastseliina alevikus Võidu tn 54 elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimine
 11. Juraski külas Vastseliina 35/10kV alajaama rekonstrueerimise projekteerimine
 12. Loosi külas Masti kinnistule mastalajaama ning elektrijaotusvõrkude ehitamise projekteerimine
 13. Vastseliina alevikus Kuuse katastriüksusele ehitise projekteerimine
 

 

2012. aastal väljastatud projekteerimistingimused

 1. Vastseliina vallas Loosi, Ortuma, Kaagu ja Külaoru külades fiiberoptiline sidevõrgu (ELA046) ehitamine
 2. Ala-Kunnu kinnistu, taluhoone ehitamine
 3. Kündja küla, Hindola vesiveski paisu rekonstrueerimine ning paisjärve ja silla taastamine
 4. Viitka külas Elioni Viitka võrgusõlme- ning ELA065 fiiberoptilise sidekaablilte kaablikappide ehitamine
 5. Vana-Vastseliina külas Elioni Illi võrgusõlme- ning ELA065 fiiberoptilise sidekaablitele kaablikappide ehitamine
 6. Metsamoori kinnistu, elektrivõrguga liitumine
 7. Viitka külas Purgi alajaama fiidri 3 pingeparandus
 8. Illi küla, taluhoone ehitamine
 9. Kivi kinnistu, kaitsme nimivoolu suurendamine
 10. Arturi maaüksus, hoone rekonstrueerimine ja laiendamine
 11. Arturi maaüksus, puhkerajatise ehitamine
 12. Aida maaüksus, hoone rekonstrueerimine
 13. Liphardi jahimõisa katastriüksus, ehitise lammutamine
 14. Pärna kinnistu, taluhoone ehitamine
 15. Vana-Vastseliina küla reoveepuhasti rekonstrueerimine
 16. Kraavi katastriüksus, elamu rekonstrueerimine ja laiendamine
 

 

2011. aastal väljastatud projekteerimistingimused

 1. Kapera-Toomase kinnistu
 2. Hinsa ja Vaarkali küla, Hinsa alajaama fiidrite F3 ja F4 pingeparandus
 3. Halla korterelamu rekonstrueerimine
 4. Vana-Vastseliina küla, Meeksi F1, F4 pingeparandus
 5. Vastseliina alevik, Võidu tn õhuliinide kaabelliiniga asendamine
 6. Luhte küla, Ruusmäe-Pari 10kV õhuliini maakaabliga asendamine
 7. Kirikumäe küla, Kirikumäe järve ja Pedejä järve vahelise kanal-veeregulaatori taastamine
 8. Möldri küla, Makõ sild
 9. Petruse maaüksus
 10. Terje kinnistu
 11. Loosi küla, mobiilside liinirajatis
 12. Priiuse maaüksus
 13. Turu tn 3 liitumisühendus
 14. Juraski küla, Vastseliina 35/10 kV alajaamast Vastseliina aleviku piires Meremäe, Luhamaa, Pari ja Perametsa 10 kV fiidrite ehitamine kaabelliinideks
 15. Kirikumäe külas  Elisa Eesti AS kinnistu (Tõlva-Jaani mast)
 16. Koidula-Obinitsa-Meremäe-Vastseliina-Luhamaa fiiberoptiline sidevõrk (ELA 065)