Äriregistri teabesüsteemi andmed seisuga 01.01.2016
Füüsilisest isikust ettevõtjad
111
Mittetulundusühingud
35
Sihtasutused
1
Osaühingud
97
Aktsiaseltsid
1