2017/2018 HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUS (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKT

PROGE TIIGRI SEADMETE SOETAMISEKS (ROOBOTIKA KOMPEKTID, BEE- BOT ROBOTID- MESIMUMMID). 

 HITSA