linnus

Projekt „Piiri kõrtsihoone restaureerimine osana Vastseliina piiskopilinnuse teemapargist“
Projekti üldeesmärk: aidata kaasa turismiettevõtluse arengule nii Vastseliina vallas kui kogu Lõuna-Eestis ajaloolist ning arhitektuurilist väärtust omava Piiri kõrtsi renoveerimise/restaureerimise kaudu.

Projekti algus: mai 2009.a
Projekti lõpp: august 2011.a

Projekti põhifinantseerijaks Euroopa Liidu struktuurfondid, alameetmeks „Konkurentsivõime tugevdamine“
Projekti üldmaksumus – 1 095 200,98 €
Millest:
Euroopa Liidu Struktuurfondide toetus – 920 771,30 €
Vastseliina valla omaosalus – 174 429,68 €

 

seminar1 seminar2 korts1 korts2

 

EL reg