linnus

Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatatuse liige: Ivar Traagel

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse nõukogu:

Nõukogu esimees:
Adu Ojamets – ettevõtja, MetalSpec OÜ
Nõukogu liikmed:
Piret Palok – Vastseliina vallavolikogu liige
Piret Otsatalu – Vastseliina vallasekretär
Henni Nassar- ettevõtja, Förmann NT AS
Arne Leelanss – Vastseliina Gümnaasiumi majandusjuhataja

 

 Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 2010. aastal

   Juhatuse/Nõukogu liige  Tasu ühes kalendrikuus  Tasu kokku
 Ivar Traagel  Juhatuse liige  1000 krooni  12 000 krooni
 Adu Ojamets  Nõukogu esimees  –  –
 Piret Palok  Nõukogu liige  –  –
 Arne Leelanss  Nõukogu liige  –  –
 Kaja Tuul  Nõukogu liige  –  –
 Piret Otsatalu  Nõukogu liige  –  –

 

 Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 2011. aastal

   Juhatuse/Nõukogu liige  Tasu ühes kalendrikuus  Tasu kokku
 Ivar Traagel  Juhatuse liige  63,90 eurot  766,94 eurot
 Adu Ojamets  Nõukogu esimees  –  –
 Piret Palok  Nõukogu liige  –  –
 Arne Leelanss  Nõukogu liige  –  –
 Triinu Guerrin  Nõukogu liige  –  –
 Piret Otsatalu  Nõukogu liige  –  –

 

 Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 2012. aastal

   Juhatuse/Nõukogu liige  Tasu ühes kalendrikuus  Tasu kokku
 Ivar Traagel  Juhatuse liige  63,90 eurot  766,94 eurot
 Adu Ojamets  Nõukogu esimees  –  –
 Piret Palok  Nõukogu liige  –  –
 Arne Leelanss  Nõukogu liige  –  –
 Triinu Guerrin  Nõukogu liige  –  –
 Piret Otsatalu  Nõukogu liige  –  –

 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 2013. aastal

  Nõukogu/Juhatuse liige Tasu ühes kalendrikuus Tasu kokku
Ivar Traagel Juhatuse liige 63,90 eurot 766,94 eurot
Adu Ojamets Nõukogu esimees -  
Piret Palok Nõukogu liige -  
Arne Leelanss Nõukogu liige -  
Piret Otsatalu Nõukogu liige -  
Anneli Lõhmus Nõukogu liige -  

 

  Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse ja nõukogu liikmete tasud 2014. aastal

 

 

Nõukogu/ Juhatuse liige

Tasu ühes kalendrikuus Tasu kokku
Ivar Traagel Juhatuse liige 63,90 eurot 766,94 eurot
Adu Ojamets Nõukogu esimees -  
Piret Palok Nõukogu liige -  
Arne Leelanss Nõukogu liige -  
Piret Otsatalu Nõukogu liige -  
Anneli Lõhmus Nõukogu liige -