linnus

Keskkonna Investeeringute Keskus toetas 2016 aastal Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hoolduse projekti „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel looduslikul matkarajal turvalisuse tagamine 2016 aastal." Töid teostati väikesel matkarajal, kus lõigati võsa, koristati rajale mahalangenud puud ning niideti suvel kaks korda ligikaudu 3,5 km ulatuses. Linnuse kompleksil 3,5 ha ja mõisapargi territooriumil 8 ha teostati hooldusniitmisi (2 korda suve jooksul, muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikus jne.). Linnuse kallakud ja mõisapark koristati suurtest mahalangenud ja kuivanud puudest. Tööde kogumaksumuseks oli planeeritud 4 975 €, millest KIK- i toetuseks on 4 000 € ja omaosaluseks on 975 € . Tegelikuks projektikuluks kujunes ligikaudu 5 750 €, millest KIK toetuseks 4 000 € ja omaosaluseks 1 750 €.
 
Projekti eesmärgiks on, tagada Piusa jõe ürgoru MKA-l asuva Vana-Vastseliina mõisapargi ja Vastseliina linnuse kompleksi ajaloolise ning loodusliku väärtuse säilimine, hooldamine ning kaitse korraldamine, sh tormikahjude likvideerimine. Planeeritavad tegevused toimuvad vastavalt Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskavale ning dendroloogilisele uuringule ja haljastuse rekonstrueerimise projektile. Teostatavate tööde eesmärgiks on tagada eelpool nimetatud objektide järjepidev hooldus ja väljaarendamine. Luua tingimused laialeheliste põlispuude hooldamiseks loodus- ja muinsuskaitse all olevas mõisapargis, linnuse kompleksis ning väikesel matkarajal. Järjepidevalt kavandatud tegevused tagavad korraldamata liikumisega kaasneva külastuskoormuse mõju vähenemise.

KIK logo

Keskkonna Investeeringute Keskus toetas 2015 aastal Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hoolduse projekti „Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus ning väikesel looduslikul matkarajal turvalisuse tagamine 2015 aastal." Töid teostati väikesel matkarajal, kus lõigati võsa, koristati rajale mahalangenud puud ning niideti suvel kaks korda ligikaudu 3,5 km ulatuses. Linnuse kompleksil 3,5 ha ja mõisapargi territooriumil 8 ha teostati hooldusniitmisi (2 korda suve jooksul, muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikus jne.). Linnuse kallakud ja mõisapark koristati suurtest mahalangenud ja kuivanud puudest. Tööde kogumaksumuseks oli planeeritud 5 780 €, millest KIK- i toetuseks on 4 700 € ja omaosaluseks on 1 080 € . Tegelikuks projektikuluks kujunes 5 121,27 €, millest KIK toetuseks 4 149, 32 € ja omaosaluseks 971,95 €.

 

Keskkonna Investeeringute Keskus toetas 2014 aastal Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldust. Töid teostatid väikesel matkarajal, kus lõigati võsa, koristati rajale mahalangenud puud ning niideti 3,5 km ulatuses. Linnuse kompleksil 3,5 ha ja mõisapargi territooriumil 8 ha teostati hooldusniitmisi (2 korda suve jooksul, muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikus jne.). Linnuse kallakud ja mõisapark koristati suurtest mahalangenud puudest, mis olid sinna langenud suurte tormidega. Tööde kogumaksumuseks oli 5 920 €, millest KIK- i toetuseks on 4 490 € ja omaosaluseks on 1 430 € .

2012. aastal teostati Keskkonna Investeeringute Keskuse toetusel, (mille suuruseks oli 10 207 €) Vastseliina Piiskopilinnuses ja Piusa jõe ürgoru MKA–l asuvas mõisapargis ning väikesel matkarajal alljärgnevad tegevused:

Väikesele matkarajale pikkusega 3,5 km ja mõisaparki paigaldati:

– lõkeplatsi juurde uus varjualune
– 6 uut prügikasti
– 6 uut istepinki
– matkarajale paigutati 10 suunaviita ning kaks uut silda kraavide ületamiseks.

2011. aastal toetatud projektid ja elluviidavad tegevused:

1. „Suvised kohtumised Piiri kõrtsi meistrite toas”

Projekti toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Vastseliina vallavalitsus. Selle raames viis MTÜ Roots läbi juuni lõpust kuni augusti lõpuni 20 pärimuskultuuri õpituba. Osalejatel oli võimalus koos meistrite ja külalistega teha käsitööd, laulda, kuulata ja vesta lugusid. Lõunapausi ajal maitsti talupojatoitu (supid, pudrud, karaskid) ning õpiti lihtsate eesti toitude ja keskaegsete maiustuste valmistamist. Õpitubasid korraldasid erinevate MTÜ-de liikmed, samuti maakonna käsitöömeistrid. Külas käisid pärimusmuusikud ja jutuvestjad.
Õpitubade teemadeks olid arhailine ja paeltikand, pronksspiraalidest ehted, nõelkudumine, kõlavöö, keraamilised nööbid ja kausid, käpiknukud, martsipanist figuurid, erinevates tehnikates lilled, taimekaardid, taimepunutised ja looduslikest materjalidest mänguasjad.
Õpitubades ülesmärgitud lugusid ja laule vaata siit >> ning fotosid siit >>

2. Keskkonna Investeeringute Keskus toetas Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldust. Väikesel matkarajal võsa ning rajale langenud puude lõikus 3,5 km ulatuses ja linnuse kompleksil 3,5 ha ja mõisapargi territooriumil 8 ha hooldustööd (2 korda suve jooksul, muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikus jne.) Tööde kogumaksumuseks on ligikaudu 58 000.– krooni, millest omaosalus on 6 000.– krooni.

3. Võrumaa Partnerluskogu (Leader ja PRIA) Elukeskkonna parandamine. Alameetme Kultuuripärandi säilitamine – toetas 7 840 € Vastseliina Piiskopilinnuse kultuuripärandi säilitamist.

2010. aastal toetatud projektid ja elluviidavad tegevused:

1. Muinsuskaitseamet toetas Piiskopilinnuse lõunamüüri renoveerimist 150 000.– krooniga.

2. Võrumaa Partnerluskogu (Leader ja PRIA) Elukeskkonna parandamine. Alameetme külakogukondade algatusvõime toetamine, elukeskkonna parandamisel toetas Piiskopilinnuse ja Piiri kõrtsi vahelisele maaalale puhkekohtade väljaehitamist – nelja varjualuse ehitust ja paigaldamist. Projekti maksumus on 118 000.– krooni, millest omaosalus on 10 000.– krooni.

3. Keskkonna Investeeringute Keskus toetas 2010. aastal Piiskopilinnuse ja mõisapargi territooriumil alljärgnevaid tegevusi:
– Piusa jõe ürgoru MKA matkarajal asuva trepi ja Meeksi oja silla rekonstrueerimine ning Piusa jõge ületava kahe silla renoveerimine. Tööde kogumaksumus 195 000.– krooni, millest omaosalus on 21 000.– krooni.
– Vana–Vastseliina mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse taastamiskava koostamine. Tööde kogumaksumus on 110 000.– krooni, millest omaosalus on 12 500.– krooni.
– Piusa jõe MKA asuva mõisapargi ja Vastseliina linnuse ümbruse hooldus. Teostatakse Meeksi oja poolse linnuse vallikraavi nõlva alusmetsa puhastus (raadamine); väikesel matkarajal võsa ning rajale langenud puude lõikus 3,5 km ulatuses ja linnuse kompleksil 3,5 ha ja mõisapargi territooriumil 8 ha hooldustööd (2 korda suve jooksul, muru niitmine, trimmerdamine, võsa lõikus jne.) Tööde kogumaksumuseks on 134 250.– krooni, millest omaosalus on 14 100.– krooni.