linnus

Piusa jõe ürgoru suur matkarada

15 km pikkune matkarada kulgeb piki Piusa jõe kallast ja tutvustab Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala. Rajal on vaadeldavad Vastseliina linnusevaremed, vanad vesiveskid, Eesti kõrgeimad liivakivipaljandid ning liigirikkad luhaniidud. Matkarada algab Vana–Vastseliina linnusevaremetest ja kulgeb kuni Lindora külani Võru – Obinitsa maantee ääres.
Rajal on 2 lõkkekohta Make müüri ja Härma müüri juures.

Piusa Ürgoru suur matkarada on üheks osaks RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve 820 km pikkusel matkateel  

Rohkem infot:  http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/haanja-karula-puhkeala/rmk-perakula-aegviidu-ahijarve-matkatee-piusa-pahniSuure Matkaraja infovoldik

Kes soovivad matkata lühemal rajal, neile sobib 3 km pikkune Piusa väike matkarada, mis algab ja lõpeb Vastseliina linnusevaremete juures.

Väikese Matkaraja kaart

kaart