Noorte volikogu koosseis

Karl Ojarand volikogu esimees
Merlis Muusikus volikogu aseesimees
Kärol Kõomägi  
Kati Jõgiste  
Triinu Tuvike  
Ave-Liis Kivest  
Melany-Regle Langus  
Gerrit Ziugand  
Rain Traagel  

 

Vastseliina Noortevolikogu põhimäärus