Huvitegevus-2019-20-tabel2   

VASTSELIINA RAHVATANTS

PILDIDkullerid08 tave08

Üle 53 aasta on olnud üks iseloomulikke traditsioone Vastseliinas rahvatants, mille eestvedajaks on olnud võrratu ning väsimatu Helju Müürsepp. See on tahk rahvuse omapära ja olemuse identifitseerimisel.
Vastseliinas tegutseb praegu kaks täiskasvanute segarühma “Tave” ja “Kullerid”, kes on viinud Vastseliina nime maailmakaardile. Osaletud on väljaspool koduriiki paljude riikide folkfestivalidel.
Praegustes oludes on tähtsal kohal taustajõud , s.t. materiaalne ja moraalne tegijatest hoolimine, nendeks on Vastseliina Rahvamaja ja vallavolikogu.
Pikkade tegevusaastate jooksul on tantsurühm “Kullerid” leidnud tunnustust nii vabariigis, kui ka välismaal. Maailma folkloorifestivalidel, nii Palma de Mallorcal 1999.a., samal festivalil Sitsiilias 2000.a. saavutati võistu tantsimisel III koht maailmas, see oli väga suur saavutus.
“Kulleritel” on ette näidata ka tunnuskiri Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu CIOFF Estonia poolt, kui “Asjalik ja kõrgtasemel folklooripärandi esitaja” aastal 2002. Esinetud on: Lätis, Leedus, Venemaal, Rootsis, Norras, Soomes, Saksamaal, Hispaanias, Palma de Malorcal, Itaalia Sitsiilias ja Taanimaal.
Vastseliina rahvatantsijad on osa võtnud kõikidest nii oma kodukoha, maakonna kui ka vabariiklikest tantsuüritustest. Kollektiiv on viimast 30 aastat olnud vabariigi tantsurühmade esirinnas.
Püsiva kollektiivi kujunemisel on oma osa etendanud traditsioonid – ühised rühmaõhtud, väljasõidud...
Käesoleval ajal tegutseb Vastseliinas kolm rahvatantsurühma: “Kullerid”, “Tave” (tantsuveteranid) ja  noorte rahvatantsurühm “Etskae”.
Suurim autasu rühmade juhendajale Helju Müürsepale, paljude autasude ja aunimetuste seast, on 2001.a. omistatud Eesti Vabariigi Presidendi Valgetähe medal.
 
Segarahvatantsurühm "Kullerid"
Juhendaja: Inga Leelanss
 
Segarahvatantsurühm "TAVE"
Juhendaja: Valentina Larionova
 
***

 


EAKATE KLUBI “HELDELA”
 
heldela08
 
Piirkonna eakate klubi alustas tegevust 1993.a. Klubi hing ning eestvedaja on Maie Kõrvel. Eesmärgiks oli tuua kodust välja ühiskonnaelust kõrvalejäänud inimesed ja luua neile võimalus veeta aega aktiivselt.
Tegeletakse võimlemise, rahvatantsu, laulmise ja käsitööga. Kutsutakse külla huvitavaid inimesi. Võetakse osa Lõuna-Eesti regiooni pidudest.


***