Vastseliina valla üheks suurürituseks on igal aastal juunikuus toimuv Rahvusvaheline Maarahva Laat. Laat on eelkõige kauplemise koht, samas on see ka soodne võimalus igale ettevõtjale oma toodangu tutvustamiseks ja kontaktide loomiseks. Viimast eesmärki teenib ka kontaktide õhtu ettevõtjatele. Oluline osa on käsitööl. Erinevate maade ja paikkondade käsitöömeistrid pakuvad oma tooteid või valmistavad neid otse laadaliste silme all. Kauplemisele toob vaheldust mitmekülgne kultuuriprogramm: eri maade kultuurigruppide esinemised, kunstinäitused, spordivõistlused. Laat pakub ka hea võimaluse lisasissetuleku saamiseks kohalikele elanikele: piletite müük, toitlustamine, majutamine.
Esimene laat leidis aset 16. - 18. juunil 1995. aastal.