28.oktoobril 
Lindora külas
 
Eelistatud on maalähedane kaup ja käsitöö !
 
 
ÜLDINFO
 
Lisaks Rahvusvahelisele Maarahva Laadale toimub igal aastal Vastseliina valla territooriumil veel teinegi laat, Lindora laat. Lindora on kolme valla traditsioonide ja oskuste ühinemiskoht.
Lindora küla on olnud ümbruskonnas laatade poolest kuulus juba pikka aega, sest esimene laat peeti siin juba 1920. aastate alguses. See ei toimunud küll Lindoras vaid Lepassaares, mis jääb 4 km kõrvale. Maapind oli seal madal ja porine ning seetõttu otsiti sobivamat paika. Laadapidamise kohaks sai kuiv ja liivane männik, mis asub Vastseliina, Obinitsa ja Lepassaare külla viivate teede ristumiskohal .
Laat hakkas toimuma iga aasta 28. oktoobril. Algselt kaubeldi ainult koduloomadega. Hiljem hakati kaubitsema veel tööstuskaupadega, omavalmistatud esemetega, käsitööga ja aiasaadustega. Ei puudunud ka koduõlu. Kauplemine toimus varavalgest hilisõhtuni. Sellele järgnenud päeval käisid poisikesed laadaplatsi üle vaatamas, mille käigus leiti peenraha, tühje pudeleid ja muudki huvitavat.
80-ndate keskpaiku tekkis kartus, et põline laadatraditsioon hakkab välja surema, kuid 90-ndatel on laat jällegi uue hoo sisse saanud.
See laat on omamoodi nagu kodukandi kokkutulek. Tulevad kohalikud inimesed ja need, keda elu siit kaugemale kandnud on. Ja kes kord juba käinud on, see tuleb järgmisel aastal jälle.

 

 

2005 E.Riitsaar  

2005 Foto: E.Riitsaar

2007 Lindoralaat Anneli  

2007 Foto: Anneli

  2008 A.Ots

2008 Foto: A.Ots

  2010 P.Ernits

2010 Foto: P.Ernits

  2011 A.Ots

2011 Foto A.Ots

  2012 M.Kallas

2012 Foto M.Kallas

  2013 T.Hollo

2013 Foto: T.Hollo

  2014 T.Hollo

2014 Foto: T.Hollo

2015 A.Javnaan

2015 Foto: A.Javnašan

  2016 2 A.Javnaan

2016 Foto: A.Javnašan

 
Rohkem pilte  fotoalbumis