Eelarvekomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 16. jaanuaril kell 09.00 vallavalitsuse raamatupidamises.

Päevakord:

1. Eelarvekomisjoni põhikiri

2. Valla 2014. aasta eelarve 1. lugemise eelne arutelu