Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub kolmapäeval, 22. jaanuaril kell 14.30 Vastseliina Lasteaias.

Päevakord:

1. Eelmise koosoleku otsute täitmise kontroll

2. Vastseliina valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

3. Valla õppestipendiumite jagamine

4. Valla spordistipendiumite jagamine

5. Kodanike tunnustamine Eesti Vabariigi aastapäeval

6. Vastseliina Spordikeskuse tegevus ja struktuur

7. Avaldused, info