Eelarvekomisjon koosolek toimub neljapäeval, 6. veebruaril kell 9:00 vallavalitsuses.

Koosoleku teemad: haridus- ja sotisaalvaldkonna kulud 2014. aastal; taotlused; palgaastmete muutusest tekkivad kulud.