Revisjonikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 04.03 kell 15.00.