Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 18. märtsil kell 10.00 Vastseliina Noortekeskuses.

Päevakorra eelnõu:

1. Eelmise koosoleku otsuste täitmise kontroll
2. Huvitegevuse võimalused Vastseliina vallas- Noortekeskuse ja Vastseliina Gümnaasiumi võimalused, ruumide kasutus huvitegevuseks täiskasvanutele.
3. Huvitegevuse kompenseerimise korra ülevaatamine
4. Vastseliina valla eelarvelistest vahenditest ühendustele toetuste taotluste kasutamise aruannete kontroll ja kinnitamine
5. Vastseliina valla eelarvelistest vahenditest ühendustele toetuste taotluste läbivaatamine ja ettepanekud vallavalitsusele rahajaotuste kohta.
6.Vastseliina valla eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele kultuuri- ja sporditoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord. Makstud toetuse kasutamise aruandevormi väljatöötamine.
7. Info ja jooksvad küsimused