Vastseliina Vallavalitsuse 12.11.2014 a. istungil võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Vastseliina tööstusala detailplaneering. Detailplaneering on avalikul väljapanekul 20.novembrist 2014 a. kuni 4.detsembrini 2014 a. Vastseliina vallavalitsuse ruumides, aadressil Vastseliina alevik Võidu tn 14.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub Vastseliina vallavalitsuse ruumides 5.detsembril 2014 kell 11.00.Detailplaneeringu eesmärk on maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguste määramine ja uue juurdepääsutee rajamine.