1. Eesmärk

1.1.  Konkursi eesmärgiks on leida Vastseliina vallale iseloomulikud meened, mida vald saab kinkida vabariigi aastapäeval tunnustatavatele isikutele.

1.2.  Konkursile oodatakse meeneid (edaspidi töö), mis rõhutavad piirkonna omapära, on huvitavad, esteetilised, võiks olla tarbimisväärtusega ning mille tootmine on teostatav.

1.3.       Antud konkursi eesmärgiks on ergutada ka väikeettevõtjate ja käsitöömeistrite tootearendust ning loomepotentsiaali.

2. Üldtingimused

2.1.       Konkursi korraldaja on Vastseliina Vallavalitsus koostöös Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoniga.

2.2.    Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.

2.3.       Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnevad eestikeelsed materjalid:

2.3.1.           originaalformaadis töö valmistatuna ühes eksemplaris;

2.3.2.     info töö valmistamise (tehnoloogia, materjalid, võimalik tootmismaht kuus jms) kohta ning märge, kas töö on uus, olemasolev või tootmises;

2.3.3.          soovi korral autori(te) kommentaarid töö kohta (seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide, legendidega);

2.3.4.           töö omahinna maksumuse kalkulatsioon;

2.3.5.      töö lõplik hind koos käibemaksuga (kui erinevate tiraažide puhul töö hind muutub, siis märkida ära näiteks 10 ja 50 eksemplari hind).

2.4.       Konkursile esitatud tööd, mis ei vasta punkti 2.3 nõuetele, ei kuulu hindamiskomisjoni poolt hindamisele.

2.5.     Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 9. jaanuariks 2015.a Vastseliina vallavalitsusse aadressil Võidu 14, Vastseliina alevik, 65201 Võrumaa.

2.6.   Konkursitöö tuleb varustada märgusõnaga ning juurde tuleb lisada kinnine ümbrik, kus on töö autori andmed (nimi, telefon, e-posti aadress) ja töö lühikirjeldus.

2.7.       Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

2.8.       Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid on konkursil osalejal võimalik tagasi saada 1 (ühe) kuu jooksul peale konkursi lõppu.

3. Tööle esitatavad nõuded

3.1.       Töö peab olema atraktiivne, originaalne, huvitav ja esteetiline;

3.2.       Töö peab kujutama või kandma Vastseliina valla sümboolikat;

3.3.       Töö võiks rõhutada piirkonna omapära;

3.4.       Töö tootmine peab olema teostatav;

3.5.       Töö võiks olla tarbimisväärtusega;

3.6.       Töö peab olema toodetav väikestes kogustes (ca 10-50 tükki olenevalt tootest);

3.7.       Töö lõplik hind peab olema kuni 100 eurot.

4. Hindamine

4.1.     Tööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni liikmed ning vallavanema ettepanekul vallavalitsuse töötajad;

4.2.       Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:

4.2.1.      Seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja legendidega;

4.2.2.      Isikupärasus ja originaalsus;

4.2.3.      Praktiline väärtus;

4.2.4.      Kvaliteetne teostus;

4.2.5.      Tiraažeeritavus;

4.2.6.      Hind

4.3.       Hindamiskomisjoni töö tulemused kinnitatakse hindamiskomisjoni koosoleku protokolliga.

5. Tööde kasutamine

5.1.   Vastseliina vallavalitsuse poolt esmane planeeritav konkursi võitnud meenete kasutamise aeg on veebruar 2015.a. ja meened peaksid olema valmis hiljemalt 16.02.2015.a.

5.2.  Vastseliina vallavalitsus jätab endale õiguse peale konkursi tulemuste välja kuulutamist paluda vajadusel mõne töö autoril konkursile esitatud eset muuta sobivamaks.

5.3.       Konkursi korraldaja poolt planeeritav väljavalitud meenete soetamise ja kasutamise aeg on kuni aastani 2019.

5.4.       Väljavalitud meenete kasutamisõigus jääb ainult Vastseliina Vallavalitsusele.

6. Muud tingimused

6.1.    Konkursi tingimused on kättesaadavad Vastseliina valla kodulehel www.vastseliina.ee.

6.2.    Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb esitada kirjalikult vallavalitsusele või e-posti teel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

6.3.   Konkursi korraldaja jätab endale õiguse teha konkursitingimuste osas muudatusi. Muudatused avalikustatakse Vastseliina valla kodulehel.