Meil on rõõm teatada, et heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.

Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki annetajaid ning heategevusprogrammi edukale korraldamisele kaasaaidanud inimesi.

Annetuskõnesid oli kokku 28 977, kõige rohkem kõnesid tehti kahe ja viie euro eest. Kokku koguti 144 895 eurot!

KELLELE:

 • Lapsed ja noored vanuses 4-19 aastat
 • Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed
 • Lasterikastest peredest pärit lapsed
 • Raskustesse sattunud perede lapsed
 • Lapsed, kes mingil põhjusel huvihariduseks toetust vajavad

MILLEKS:

 • Toetuse eesmärgiks on abi vajavate laste arenguvõimaluste suurendamine.
 • Huvitegevus on huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamine. Huvitegevuse sisuks on huvist lähtuv tegevus, et omandada teadmisi ja oskusi.
 • Kuulumine ringi, klubisse ei ole eelduseks, toetatakse ka huvitegevusega alustamist.
 • Üldiselt huvitegevuse toetamiseks, s.t. arenguvõimaluste laiendamiseks (sh lubatud kulutused vahenditele – suusad, tossud, muusikainstrumendid vms).
 • Toetuse lubatud kasutusvaldkonnad sihtotstarbeliste kulude katmiseks:
 1. Transpordikulud;
 2. Soetamiskulud: riiete; õppematerjalide; huvitegevuse vahendite, jms soetamine;
 3. Osavõtutasud: huviringidest, konkurssidest, huvitegevusega seotud lastelaagritest.

KUIDAS:

 • Laste huvitegevuse toetust saavad taotleda vaid lapse vanem, hooldaja või eeskostja. Palume ka teistel last ümbritsevatel inimestel julgustada abivajaja lapse pere taotlust esitama.
 • Toetuse taotlemiseks palume täita selleks ettenähtud taotlus, mis on ka saadaval lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnast/sotsiaaltöötajalt/lastekaitsetöötajatelt.
 • Taotluse palume esitada lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötajale (kontaktid leitavad kohaliku omavalitsuse kodulehelt).
 • Avaldust saab esitada alates 5. Jaanuar 2015.
 • Avalduse esitamise viimane tähtaeg on 20. veebruar 2015.
 • Taotluste hindamisel arvestab Lastekaitse Liidu üldkomisjon laekunud taotluste korrektsust, saabunud taotluste koguarvu ning „Jõulutunneli“ programmi laekunud annetuste suurust.
 • Vastuvõetud otsustest teavitatakse toetuse saajaid e-maili teel.
 • Lapse huvitegevuse sihtotstarbeline toetusraha kantakse kohaliku omavalitsuse arveldusarvele, kes teeb vastavad soetused või tasub teenuse eest.

KUI PALJU:

 • Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse kohta on 500 (viissada) eurot.
 • Toetuste saajate arv ja summa sõltub „Jõulutunneli“ programmi jooksul laekunud annetustest. Üldkomisjon võtab arvesse olemasolevate ressursside suurust.

Taotluse palume esitada lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda/sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötajale.

Avaldust saab esitada alates 5. jaanuar 2015 kuni 28. veebruar 2015.

Lisainformatsioon:

Jõulutunneli projektijuht

Helen Karu

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Loe täiendavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsevast Lastekaitse Liidu Fondist, mis on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.