Vallavalitsus vaatas läbi OÜ Vaks poolt esitatud taotluse ning kinnitas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Vastseliina vallas alates 1. aprillist 2015 (https://www.riigiteataja.ee/akt/428022015037)

Teenuste hinnatõusu põhjuseks on töötasude suurendamine 2015. aastal, veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise infrastruktuuri teostanud investeeringud 2012. aastal ja keskkonnatasude kallinemine 2015. aastal.

Alates 1. aprillist 2015. aastast on tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest alljärgnev:
1) elanikkonnale 0,98 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,18 €
2) ettevõtjatele 1,22 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,46 €

Alates 1. aprillist 2015. aastast on tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise eest alljärgnev:
1) elanikkonnale 1,13 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,36 €
2) ettevõtetele 1,40 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,68 €