Vastseliina Vallavolikogu 17.12.2014 otsusega nr 1-1.2/50 kehtestati Vastseliina tööstusala detailplaneering. Planeeringuga kavandatakse rajada uue tee.

Ettepanek määrata Vastseliina tööstusala detailplaneeringu koostamisel tekkinud nimeta tänavale ametlik kohanimi Piusaveere tänav 

Vastseliina Vallavolikogu otsuse eelnõu "Kohanime määramine"