Hajaasustuse programmi teabepäev Vastseliina Vallavalitsuses toimub 8. aprillil algusega kell 16.00

Programmi esitleb Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Kerli Kanger.

 

Taotlusvoor on avatud perioodil 16. märtsist kuni 18. maini 2015.

Hajaasustuse programm 2015. aastal laieneb kõigile hajaasustuses elavatele peredele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamisel toetuse saamiseks.

 

Rohkem informatsiooni programmi kohta:

http://www.vastseliina.ee/uudised/292-hajaasustuse-programm-2015-aastal