Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 15. juunil kell 13.00 vallamajas

Päevakord:

1. Komisjonile laekunud taotlused
2. Komisjonile laekunud toetuse kasutamise aruanded
3. Jooksvad küsimused ja info