Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 18.augustile 2015 kell 10.00 Vastseliina vallamajas.

Päevakorra eelnõu:
1. Vastseliina kihelkonna pildiraamatu loomisest- Ago Ruus
2. Vastseliina valla kultuuri- ja sporditoetuste kord
3. Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise kord
4. Laekunud taotlused ja aruanded
5. Info