Vastseliina Vallavalitsus müüb avalikul suulisel enampakkumisel vallale kuuluva alljärgneva vara:

  1. kinnistu Vana-Vastseliina saun, katastritunnusega 46002:001:0207, pindalaga 2458 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, asukohaga Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 2000€;

  2. Loosi elamus, katastritunnus 87401:002:0087, 1081/8490 mõttelist osa kinnistust reaalosa mitteeluruum nr M102, üldpinnaga 108,10 m2, asukohaga Loosi küla, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 1500€;

  3. Loosi elamus, katastritunnus 87401:002:0087, 170/8490 mõttelist osa kinnistust reaalosa eluruum nr 6, üldpinnaga 17,0 m2, asukohaga Loosi küla, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 150€;

  4. Kinnistu Raudpuu, katastritunnusega 46002:001:0208, pindalaga 4316 m2, sihtotstarbega elamumaa, asukohaga Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 3000€;

  5. Pikk tn 3, katastritunnus 87403:001:0034, 251/1366 mõttelist osa kinnistust reaalosa eluruum nr 1, üldpinnaga 25,10 m2, 200/1366 mõttelist osa kinnistust reaalosa eluruum nr 2, üldpinnaga 20,00 m2 ja 423/1366 mõttelist osa kinnistust reaalosa eluruum nr 3, üldpinnaga 42,30 m2, asukohaga Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 3000€;

  6. kinnistu Liphardi jahimõis, katastritunnusega 46002:001:0203, pindalaga 8016 m2, sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, asukohaga Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald, Võru maakond, alghinnaga 1400€.

Enampakkumine toimub 18. novembril 2015 algusega kell 14.00 Vastseliina vallamajas, aadressil Võidu 14, Vastseliina alevik.

Osavõtutasu 15 eurot tuleb maksta Vastseliina Vallavalitsuse kontole 10402013738009 AS SEB Pank või kontole 1120266697 AS Swedbank või Vastseliina Vallavalitsuse kassasse 18.novembriks 2015 kella 13.30ks.

Objektidega tutvumiseks on vajalik eelnev kokkulepe telefonil: 785 1156, keskkonnanõunik Heidi Normann