Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub neljapäeval, 14. jaanuaril kell 16.00 vallamajas.

Päevakorra eelnõu:
1. Vastseliina valla õppestipendiumi kandidaadid
2. Vastseliina valla spordistipendiumi kandidaadid
3. Laekunud aruanded
4. Info