Võru maavanem võttis 21.01.2016 korraldusega nr 1-1/16/32 vastu „Võru maakonnaplaneeringu 2030+“ ja suunas selle avalikule väljapanekule. Koos maakonnaplaneeringuga on avalikul väljapanekul maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. Maakonnaplaneeringu KSH on algatatud Võru maavanema 12.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/561

Maakonnaplaneeringu peamine eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega ning sisendi andmine kohalikul tasandil ruumilise arengu kavandamiseks, tuues tasakaalustatud arengu kontekstis välja olulised riikliku tasandi vajadused.

Keskkonnamõju strateegilisel hindamisel lähtutakse maakonnaplaneeringus käsitletavate valdkondade täpsusastmest. KSH aruandes käsitletakse maakonnaplaneeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.

Maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Võru Maavalitsus. KSH konsultant on Skepast&Puhkim AS (endise ärinimega Ramboll Eesti AS; Laki tn 34, 12915 Tallinn) e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) KSH juhtekspert on Eike Riis. Maakonnaplaneeringu koostamise konsultant on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Võru maakonnaplaneeringu 2030+ ja KSH aruandega saab tutvuda 01.02 -29.02.2016 Võru Maavalitsuse veebilehel aadressil http://voru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering, tööaegadel Võru Maavalitsuse Jüri tn 12 III korruse fuajees, Võrumaa keskraamatukogu lugemissaalis Jüri tn 54 ja maakonna valdade keskustes (vallavalitsuses).

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kirjalikult kuni 29.02.2016 e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirja teel aadressil Võru Maavalitsus, Jüri 12 65620 Võru.

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub Võru Maavalitsuse III korruse saalis 23. märtsil 2016 algusega kell 10.

Võru Maavalitsus