Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 13.septembril  kell 15.30 Vastseliina vallamajas.
 
Päevakord
1. Laekunud aruanded
2. Laekunud taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine
3. Haridus- ja kultuurikomisjoni 2017.aasta eelarve
4. Info