Konkurss Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumile algab 15. novembril 2016. Avalduste ja dokumentide vastuvõtu viimane kuupäev on 15. detsember 2016. Õppe- ja spordistipendiumi jagamine toimub Vastseliina vallavolikogu 26.08.2015. aasta määruse nr 1-1.1/13 „Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramise kord” alusel.

Õppestipendium

Vastseliina valla õppestipendium on asutatud eesmärgiga toetada ning propageerida gümnaasiumi-, kutse- ja ülikooliõpilaste seas
kodukohaga seotud uurimusliku töö (uurimistöö/lõputöö/magistritöö jms) koostamist

Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda igal, vähemalt 15-aastasel õppuril, kelle elukoht on registreeritud Vastseliina vallas. Vastseliina valla õppestipendiumi on võimalik taotleda uurimustöö eest, mis on seotud Vastseliina vallaga ja mille eesmärk ja tulemus on suunatud Vastseliina valla arengu hüvanguks. NB! Õppestipendiumi ei anta välja ainult heade õpitulemuste eest või õpilase majanduslike raskuste tõttu.

Õppestipendiumile konkureerimisel on kandidaadil vajalik esitada:

  1. avaldus koos CV-ga;
  2. ülevaade uurimusliku töö tegevusest;
  3. õppeasutuse või juhendaja soovituskiri;
  4. uurimusliku töö projekt.

Aastas jagatakse kuni kuus õppestipendiumit, mille suurused määrab konkurssi korraldav komisjon. Ühe õppestipendiumi miinimum suurus on 100 eurot ning maksimum suurus 350 eurot. Õppestipendiumifond on 1000 eurot. Sobiva kandidaadi puudumisel võib õppestipendium jääda välja andmata.

Spordistipendium

Vastseliina valla spordistipendium on asutatud eesmärgiga toetada ja stimuleerida valla sportlasi ning propageerida sportlikku tegevust. Stipendium määratakse üks kord aastas spordi edendamiseks ja populariseerimiseks Vastseliina valla sportlastele.

Vastseliina valla spordistipendiumi on võimalik taotleda isikul, kelle elukoht on registreeritud Vastseliina vallas.

Ettepanekuid stipendiumi kandidaatide kohta võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanek esitatakse kirjalikult Vastseliina vallavalitsusele ning sellele peab olema lisatud:

  1. seletus, miks taotletakse isiku stipendiumi kandidaadiks tunnistamist;
  2. treeneri või spordiasutuse soovituskiri;
  3. loetelu viimase aja sportlikest saavutustest.

Stipendiumifondi suuruseks on 1000 eurot. Sobiva kandidaadi puudumisel võib spordistipendium jääda välja andmata.

Õppe- ja spordistipendiumi saaja(d) kuulutatakse välja ning stipendiumid antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel 2018. aasta veebruarikuus.