Vallavalitsus kinnitas tulenevalt Vastseliina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast aastateks 2013-2025 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad Vastseliina vallas alates 1. jaanuarist 2017.

Alates 1. jaanuarist 2017. aastast on tasu ühisveevärgist võetud 1m3 vee eest alljärgnevalt:
1) elanikkonnale 1,08 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,30 €
2) ettevõtjatele 1,34 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,61 €

Alates 1. jaanuarist 2017. aastast on tasu 1m3 heitvee ärajuhtimise eest alljärgnevalt:
1) elanikkonnale 1,25 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,50 €
2) ettevõtetele 1,54 €, millele lisandub käibemaks. Hind koos käibemaksuga on 1,85 €