Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 12. detsembril kell 15.30 vallamajas

Päevakorra eelnõu:

  1. Vastseliina Gümnaasiumi põhimäärus
  2. Laekunud kultuuri- ja sporditoetuste kasutamise aruanded
  3. Laekunud kultuuri- ja sporditoetuse avaldused
  4. Jooksvad küsimused