Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon toimub esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 15.30 vallamajas.

Päevakorra eelnõu:

Vastseliina valla õppe- ja spordistipendiumi määramine
Erakoolide tegevuskulude toetuse maksmine
Laekunud aruannete heakskiitmine
Tunnustamine vabariigi aastapäeval