Valminud on Vastseliina keskuse pargile uue ilme eskiislahendus.

Avalda arvamust pargi eskiislahendusele