COOP RGB WEB color

Eesti-Läti koostööprojekt “COOP-Local”

Algamas on mahukas piiriülene koostööprojekt, mille siht on elavdada piiriülest koostööd ja ärisuhteid kohalike väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel Eesti-Läti piirialadel – Vastseliinas ja Oraval, Räpinas, Setomaal, Apes ja Smiltenes. Projekti tegevustega julgustatakse neis piirkondades tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Miks kohalike väiketootjate ja käsitööliste koostööprojekt?

Talutoodete ja mahetoidu populaarsus on viimase kümnendi jooksul kiiresti kasvanud. Toidu värskust, naturaalsust ja maitset hindavad kõrgelt tarbijad nii Eestis ja Lätis kui ka naaberriikides. Samas ei tunta kohalikke väiketootjaid alati tarbijate seas piisavalt ei oma piirkonnas ega ka ülepiiri naabrite juures. Alustavad väiketootjad näevad eelkõige oma peamise turupiirkonnana kohalikku piirkonda, kuid nad võiksid rohkem ära kasutada ka piiri taga asuvate regioonide turupotentsiaali. Noored alustavad väiketootjad oskavad tihti võõrkeelt ning on avatud uute turgude otsimisele - neil on head eeldused ülepiiriliste kontaktide ning koostööpartnerite leidmiseks.

Kui müüa talutooteid suurtele kombinaatidele või poekettidele, siis tootja saab sageli väga väikest tulu. Seetõttu tuleb julgustada ja toetada väiketootjaid kasutama muid müügikanaleid, kus on võimalik saavutada otsekontakte lõpptarbijaga nii oma piirkonnas kui piiri taga. Ülepiiriline koostöö Eesti ja Läti väiketootjate vahel on seni olnud tagasihoidlik. Ettevõtjatel napib ka teadmisi võimalikult kõrge lisandväärtusega toodete välja pakkumisel ning lühikeste tarneahelate loomisel. Seepärast on vaja korraldada vastavasisulisi koolitusi, õppereise ning muid ühisüritusi, kus on võimalik luua uusi kontakte naabruses asuvate ettevõtjatega ning omandada ühiselt uusi oskuseid ja teadmisi näiteks turunduse, pakendamise, kliendisuhete jne alal.

Meie piirkonnas on ka käsitööndus hästi arenenud ning meil on palju häid käsitöömeistreid, kes võiksid müüa oma tooteid ka laiemalt väljaspool oma kodupiirkonda. Uued noored meistrid saavad hästi hakkama ka võõrkeelte ning arvutikasutamisega. Neil on head eeldused tänapäevase infotehnoloogia kasutamiseks müügis ja turunduses, näiteks toodete pakkumine e-poodides ja oma veebilehe kaudu. Käsitöömeistrid mõlemast riigist saavad koos õppida, kuidas nutikalt panna enda kasuks tööle uuenduslike turundus- ja IKT-lahenduste võimalused. Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda ka suurematel käsitöölaatadel.

Projekti siht on elavnenud piiriülene koostöö ja ärisuhted kohalike, esmajärjekorras uute või hiljuti alustanud väiketootjate ja käsitöömeistrite vahel. Projekti tegevustega julgustatakse Eesti-Läti piirialadel - Setomaal, Räpinas, Vastseliinas ja Oraval, Apes, Smiltenes - tegutsevaid ettevõtjaid alustama piiriülest kaubavahetust ja koostööd, mis aitaks neil rohkem tulu teenida.

Millised tegevused on plaanis?

Projekti tegevuste elluviimiseks moodustatakse neli sektoriaalset ettevõtjate gruppi:

  • marja- ja puuviljakasvatajad ning -töötlejad;
  • piima- ja lihatootjad ning -töötlejad;
  • köögivilja- ja taimekasvatajad ning -töötlejad;
  • käsitöömeistrid.

Igale grupile korraldatakse vastastikuseid õppereise (Eesti ettevõtjad Lätti ja vastupidi), mille ajal toimuvad ka kohtumised kohalike ettevõtjatega. Planeeritud on ühine osalemine kohalikel laatadel (Lindora, Vastseliina, Räpina, Ape ja Smiltene laadad). Käsitöömeistrid saavad ühiselt osaleda suurematel üleriigilistel käsitöölaatadel. Igale ettevõtjate grupile korraldatakse umbes 4 kahepäevast koolitust, mida viivad läbi Lõuna-Eesti ja Vidzeme piirkonna parimad vastava valdkonna eksperdid. Kõige aktiivsemalt uusi turge otsivad ettevõtjad saavad osaleda ühistel õppe- ja kontaktreisidel Valgevenesse, Pihkva oblastisse ning Soome. Samuti on kavas panna kokku ühine turundusmaterjal, mis sisaldab iga osaleva ettevõtte kohta infolehte kahes keeles.

Millal ja milliste tegevustega projekt algab?

Projekti partnerid on Setomaa Valdade Liit, Räpina Inkubatsioonikeskus, Vastseliina vald, Ape vald ja Smiltene vald.

Palume kõigil, kes soovivad osaleda projekti tegevustes ja soovivad end projekti tegevustega kursis hoida, saata oma kontaktandmed oma piirkonnas projekti vedavale partnerile.

Huvilised Vastseliina, Orava vallast võiksid oma kontaktandmed saata e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.. Nii on võimalik kõige paremini huvilised projektis pakutavaga kursis hoida.

Kõik partnerid korraldavad projekti alguses infopäeva projekti võimalikele osalejatele.

Vastseliina-Orava valdade ettevõtjatele toimub infopäev 30. märtsil 2017, Vastseliina rahvamaja valges saalis algusega kell 13.00

Esimese ühise ettevõtmisena on plaanis 21. aprillil 2017 Põlvas esimene Eesti ja Läti ettevõtjate kontaktüritus, mille järel külastatakse 22. aprillil Tartus Maamessi.

Projekti tegevused viiakse ellu 2,5 aasta jooksul, käesoleva aasta aprillist 2019. aasta augustini.

Projekti “COOP Local” elluviimist toetab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Fullcolour noERDF