23. ja 24. aprillil 2017. a toimus elanike küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus Vabariigi Valitsus algatatud Antsla valla, Urvaste valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Vastseliina valla ja Orava valla ühendamise osas üheks omavalitsusüksuseks.

Küsitlusel osales kokku 448 (27%) elanikku.

Küsimusele „Kas toetate Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Vastseliina valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Võru valla, Lasva valla, Antsla valla ja Urvaste valla ühendamist üheks omavalitsusüksuseks?“ vastas jaatavalt 45 (10%) ja eitavalt 403 (90%) inimest

Oma arvamust sai avaldada 23. aprillil 2017 elektroonselt keskkonnas www.volis.ee ning 23. ja 24. aprillil 2017 küsitluspunktis, mis asus Vastseliina Rahvamajas.

Elektrooniliselt hääletas 146 inimest, 302 inimest käisid hääletamas küsitluspunktis.

Küsitluse tulemused on kinnitatud Vastseliina Vallavolikogu 26.04.2017 otsusega nr 1-1.2/23

Volikogu esitab hiljemalt 15. maiks Vabariigi Valitsusele oma seisukoha sundliitmise ettepaneku kohta. Sisuliste põhjenduste kõrval on elanike küsitluse tulemus üheks sisendiks.