Andmesidevõrkude arendamiseks Võrumaal on plaan Võru maakonna territooriumil asuvad elanikud ja ettevõtted (v.a. Võru linn) ca 90% ulatuses ühendada fiiberoptilise sidevõrguga, et neil avaneks võimalus kasutada kaasaegseid sideteenuseid (internet, TV, telefon, nutika kodu lahendused jm). Sellest tulenevalt on väga oluline, et reaalseid liitujaid oleks võimalikult palju, et rohkem hajusamalt elavaid tarbijaid oleks võimalik internetiga ühendada.

Projekti käigus selgitatakse välja vajadus tänapäevase lairibaühenduse järgi Võrumaa kodudes ja ettevõtetes ning töötatakse välja vajalikud tehnilised, organisatoorsed ja finantseerimislahendused. Sidevõrgu ehitamist rahastatakse riigi poolt (1/3) ja laenurahadest (2/3). Tulu laenu teenindamiseks ja üldkulude katmiseks tuleb sideettevõtete käest, kes tasuvad kliendipõhist kuutasu sidevõrgu opereerijale. Väike osa tuleb ka liitumistasudest lõpptarbijate käest. Liitumistasu ehituse käigus on 150 eurot.

Sideettevõtete poolt fiiberoptilise kaabli kaudu pakutavate teenuste hinnad AS Telia näitel:

  1. kiirus kuni 10 Mbit/s / 10 Mbit/s - 16,00 €/kuu
  2. kiirus kuni 50 Mbit/s / 50 Mbit/s - 22,00 €/kuu
  3. kiirus kuni 100 Mbit/s / 100 Mbit/s - 25,00 €/kuu
  4. kiirus kuni 300 Mbit/s / 300 Mbit/s - 33,00 €/kuu
  5. kiirus kuni 500 Mbit/s / 500 Mbit/s - 42,00 €/kuu
  6. kiirus kuni 1 Gbit/s / 1 Gbit/s - 99,00 €/kuu

Andesidevõrgu seisukohalt Vastseliina sidevõrgu kaart

Projekti eestvedaja MTÜ Eesti Andmesidevõrk on märkinud piirkonnad (joonisel oranži joonega), kuhu võiks kindlasti sidevõrk tulla. Kuid märgitud alad ei ole siduvad - reaalne vajadus ja info tuleb selgub sooviavalduste põhjal. Kuna sidevõrk planeeritakse ja ehitatakse ainult sinna, kust on piisavalt sooviavaldusi laekunud, on iga teadaanne oluline!

 

@ Kas soovite väga kiiret internetiühendust? Ootame hiljemalt jaanipäevaks Vastseliina valla elanike ja ettevõtjate sooviavaldusi ülikiire internetiühenduse saamiseks

ESITA ANDMEVORM...