2017 korilaseaastaring

 

OLED OODATUD KOOLITUSBLE
KORILASE AASTARING Kursuse kestvus maist kuni detsembrini 2017
Teoreetiline osa toimub Vastseliina Rahvamaja Valges toas (raamatukogu poolsest uksest, II korrus)

Mai

1. Teoreetiline osa klassis: Teemad: korilase varustus, kuidas valmistuda loodusesse minekuks, ilmastikule ja aastaajale vastav riietus; ootamatu loodusesse sattumine.
2. Praktiline osa looduses: söödavad ja mürgised taimed kevadel, õietolm ja allergiad, anafülaktiline šokk allergiast tulenevalt.
Läbiviija: Anu Jõgeva (Kaitseliit)

Juuni

1. Teoreetiline osa klassis: Teemad: kuidas taimi korjata, kevadised taimed, kaitsealused taimed;
Suvine päike: kuidas looduses end ja lapsi kaitsta (kuumakurnatus, kuumarabandus, veetustumine ehk dehüdratsioon).
2. Praktiline osa looduses: söödavad salati- ja ravimtaimed. Ravimtaimede kogumine ja kuivatamine. Kuidas loodusest taimi aeda tuua.
Läbiviijad: Anu Jõgeva ja Tiia Trolla (OÜ Vanaema Aed)

Juuli

1. Teoreetiline osa klassis: Erinevad looduslikud ökosüsteemid, kuidas looduses liikuda ilma neid häirimata/vigastamata
2. Praktiline osa looduses: Orienteerumine looduses, söödavad marjad. Mahajäetud taluaiad - vanade maasortide peidupaik.
Läbiviijad: Anu Jõgeva ja Tiia Trolla (OÜ Vanaema Aed)

August

1. Teoreetiline osa klassis: Kuidas kasutada marju ja seeni. Orienteerumine looduses, õnnetusjuhtumid ja vigastused.
2. Praktiline osa looduses: Eluslooduse jälgimine (linnud, loomad, putukad, jäljed, hääled), söödavad marjad ja ravimtaimed hilissügisel.
Läbiviijad: Anu Jõgeva ja Aulis Saarnits (OÜ Ulgumaa)

September

1. Teoreetiline osa klassis: Seened, seened, seened! Mida neist teada, kuidas ja kust korjata, kuidas säilitada j a kasutada.
2. Praktiline osa looduses: Matk seenemetsa
Läbiviija: Aulis Saarnits

Oktoober

1. Teoreetiline osa klassis: Kuidas sügisel looduses käituda? Mida teha kui keegi on metsa kadunud või on leitud alajahtunud inimene.
2. Praktiline osa looduses: Tuulevarju ja onni ehitamine, lõkke süütamine rasketes tingimustes.
Läbiviijad: Anu Jõgeva ja Andres Loog (Kaitseliit)

November

1. Teoreetiline osa klassis: Koertega metsas liikumine; viimased varud loodusest.
2. Praktiline osa looduses: Märgid saabuvast talvest: lahkuvad linnuparved, talveks valmistuvad loomad. Toiduvalmistamine lõkkel, 1.osa
Läbiviija: Aulis Saarnits

Detsember

1. Teoreetiline osa klassis: Kuidas talvel loodusesse minna; vajalikud asjad, mida kaasa võtta.
2. Praltiline osa looduses: Talvine matk ja öö metsas. Toiduvalmistamine lõkkel ja telgi kütmine.
Koolituse kokkuvõte lõkke ümber.
Läbiviijad: Anu Jõgeva ja Aulis Saarnits