Alates 01.08.2017 on Vastseliina valla jäätmeveo piirkonnas jäätmeveo teenustasude hinnad jäätmemahutite mahtude järgi alljärgnevad:

Jäätmeliik
Kategooria jäätmemahuti suurus
m3
Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest ilma käibemaksuta (€) Teenustasu hind jäätmete ühekordse käitlemise eest koos käibemaksuga (€)
0,08 0,37 0,44
0,14 0,70 0,84
0,24 1,37 1,64
0,37 2,30 2,76
0,60 18,32 21,98
0,80 19,23 23,08
1,50 21,14 25,37
2,50 58,40 70,08
4,50 81,72 98,06

Vastseliina Vallavolikogu 28.06.2017 otsuse nr 1-1.2/37 "Korraldatud jäätmeveo teenustasude hindade kehtestamine"