Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.09.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Enampakkumisel kasutamiseks antavad objektid Vastseliina vallas

  1. Võru maakond Vastseliina vald Plessi küla Musomägi kinnisasi (87401:001:0206; 8,44 ha; kasutusala pindala 5,21 ha; (M)) alghind 162.-, tagatisraha 41.-;