Haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek toimub reedel, 15.septembril kell 15.30 noortekeskuses.

Päevakorra eelnõu:
1. Laekunud aruanded
2. Laekunud kultuuri- ja sporditoetuse avaldused.
3. Riikliku huvihariduse rahastamine, huvialaringid meie vallas.