Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) Lahingukool viib 9.-13. oktoobril Tabina külas läbi väliharjutuse, kus harjutatakse pealetungi ja kaitsvaid tegevusi.

Väliharjutus algab Tabina külas esmaspäeva lõunal ning lõppeb reedel, mil peamiselt tegeletakse alade koristamisega. Õppusest võtab osa 86 tegevväelast, sõidukitest 7 veoautot, 1 soomuk ja 1 maastur, mis liiguvad ainult mööda sõiduteid. Harjutusel kasutatakse imitatsioonivahendeid, nagu paukmoona, suitsugranaate ja valgust. Imitatsioonivahendid ei kahjusta ümbritsevat keskkonda ja elanike igapäevaelu ei häirita. Küll aga võib paukmoon põhjustada kuulmishäireid, kui inimesed liiguvad lahingute läheduses. Seetõttu palume inimestel kuni harjutuse lõpuni vältida harjutusel osaleva isikkoosseisu segamist.

Võrus paiknevas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.