Muutuvad koduaadressid

Riigihalduse ministri määrusega kehtestatakse peale kohalike valimiste tulemuste jõustumist uus Eesti asustusüksuste nimistu.

Ühinenud kohalikes omavalitsustes muutuvad koduaadressid. Vastseliina valla elanikel aadressis omavalitsuse nimi ning Vastseliina valla elanikest saavad Võru valla elanikud.

Haldusreformi käigus muutub Vastseliina vallas ka Haava küla nimi. Kuna moodustuva Võru valla piiresse jääks kaks Haava küla, siis ühe valla piiresse jäävatele samanimelistele küladele lisada eristav täiend. Kohanimenõukogu tegi kohanimeseaduse § 21 punkti 1 alusel ettepaneku määrata Vastseliina valla Haava külale küla lõunapoolse otsa ajaloolise nime järgi täiend Tsäpsi; küla muutub Haava-Tsäpsi külaks.

Külanimemuudatus ja aadressandmete muudatus jõustub valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Riigi registrites ja andmebaasides ei pea inimesed ise muudatusi tegema, need tehakse riigiasutuste poolt automaatselt, kuid registriandmete muudatus võib toimuda mõningase viitega paari päeva jooksul.

 

Muutuvad juriidiliste isikute aadressid

Seoses aadressandmete muutumisega muudab Registrite ja Infosüsteemide Keskus automaatselt äriregistris registreeritud juriidiliste isikute aadressid hiljemalt 01.01.2018. Kui aadressandmete muutumisega kaasnevad muutused ka põhikirjas, siis põhikirja ajakohastamiseks eraldi tähtaega ei ole sätestatud.

Tulenevalt riigilõivuseaduse § 20 lõikest 1 on riigilõivu tasumisest vabastatud toimingud seonduvalt aadressiandmete muutmisega, mis on tingitud kohanime muutmisest, haldusüksuse, asula või tänava piiride muutmisest või postisihtnumbri muutmisest. Soovitav on muudatused teha vajaduspõhiselt, selliselt aga ei kohaldu eelnimetatud sättest tulenev riigilõivu vabastus, kuna lõivust on vabastatud ainult aadressandmete muutmine.

Postiindeksid

Posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning et kõik postisaadetised saavad kindlasti kohale viidud nii uue kui ka vana aadressi alusel. Peale haldusreformi lõppemist hakkavad sihtnumbrite muutmised, kuid mitte varem kui 2018. aastal. Omniva teavitab kliente sihtnumbri muudatusest vähemalt 2 nädalat ette. Sihtnumbri muudatuse info postitatakse kliendi postkasti.

Selgitused haldusreformiga seotud registrikannete muudatustest ja tehtud muudatused on leitavad Maa-ameti veebilehelt: http://geoportaal.maaamet.ee/index.php?lang_id=1&page_id=575