Võru valla valimiskomisjon registreeris 20. oktoobril 2017 uue Võru vallavolikogu liikmed ning kohalike volikogude valimistulemuste väljakuulutamisega 21. oktoobril sündis Lasva valla, Orava valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla ja Võru valla ühendamisel uus omavalitsusüksus Võru vald (kogupindala 953,8 km2, elanike arv 10 990 (seisuga 01.01.2017)).

Uus avalik-õiguslik juriidiline isik tekkis Võru Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval. Valimistulemuste väljakuulutamise päevaks loetakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lg 3 järgi valimiskomisjoni poolt volikogu liikmete registreerimise otsuse avalikustamisele järgnevat päeva.

Kuni aasta lõpuni jätkavad ametiasutused ehk Lasva, Orava ja Sõmerpalu, Vastseliina ja Võru vallavalitsused oma tööd ning haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutus alustab tööd 2018. aasta 1. jaanuaril.