Väljaspool Vastseliina valda huvikooli või huvialaringis õppivatele 5.-19. aastaste lastele ja noortele, kelle Eesti Rahvastikuregistri andmebaasi järgne ja tegelik elukoht on Vastseliina vald, kompenseeritakse 90% õpilaskoha maksumusest.

Huvihariduse kompenseerimiseks palume lapsevanemal/hooldajal esitada Vastseliina vallavalitsusele avaldus, milles märgitakse ära huvikool/huviring, kus laps osaleb ning õppkoha maksumus ja õppeaja kestvus kuudes. Avaldused palume esitada hiljemalt 15.10.2013 Vastseliina vallavalitsuse kantseleisse.

Avalduse blankett ja huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord