Vallakodanike palvel teatame, et suusabaasi juures, Võidu tn 1 B, tegutseb avalik saun.
 
Saun on avatud kaks korda kuus, neljapäeviti kell 14 - 18, kindlaksmääratud kuupäevadel.
 
Saunateenuse hind on 2 eurot alates 01.01.2014.
 
Hetkel jätkatakse saunateenuse pakkumisega 2 korda kuus. Kuid vallakodanike soove arvestades, on suusaklubi valmis saunateenuse pakkumisega ka neli korda kuus s.o nädalas üks kord.
 
Saunateenuse parandamise soovidest (eelistatult kirjalikult) palume teada anda suusabaasis Renita Tähele.