SÜNDMUSED

Vaata sündmusi

Võru vallas: https://teamup.com/kso8c26j97stzvmmon

Võrumaal:

 

Rahvamaja küsitlus:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehA0XMELvlvP6Ge2RDKfaHYWciNPjMeFaSPFRO-BypgQteaA/viewform?vc=0&c=0&w=

 

7.-19.AASTASTE NOORTE HUVIHARIDUSE KAARDISTAMINE

Soovime sellel sügisel väga põhjalikult kaardistada huvitegevuse hetkeseisu Vastseliina piirkonnas, mis on mõeldud 7-19. aastastele noortele. Selleks viib noortekeskus läbi küsitlust, millele võiksid vastata võimalikult paljud kohalikud inimesed: kooli õpilased, kohalikud noored, lapsevanemad ja isegi huvitegevuse läbiviijad. Kindlasti soovin mõtteid ja tagasisidet huvitegevuse kohta saada asutuste juhtide või huvitegevuse eest vastutava inimese käest.
Sama küsitlust viiakse läbi ka teistes Võru valla piirkondades.

 Küsitluse link:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSct6FkrTfRGmwliFq2hCoyAT3Y-28SGRgX93rMI6Zmq5DxSBg/viewform?usp=sf_link

--