Vastseliina Lasteaed asub Vastseliina alevis, mis on ühtlasi valla keskuseks. Vastseliina vald asetseb Võru maakonna kaguosas, Piusa ülemjooksu suures käärus, Venemaa ja Läti piiri lähedal.

Vastseliina Lasteaed alustas tööd 15. oktoobril 1955. aastal Eesti Vabariigi aegses Vallamajas, üherühmalisena. Läbi aastate on lasteaed olnud kahe-, kolme- ja neljarühmaline. 1992. aastast alates on lasteaed Vastseliina valla asutus. Alates 1998. aastast asub lasteaed Vastseliina Gümnaasiumi internaadimajas, mis on ümber ehitatud lasteaiaks. Oleme koolieelne asutus lastele vanuses 1,6 - 7 aastat. Lasteaias on neli rühma: üks sõimerühm ja kolm aiarühma.

Vastseliina Lasteaias väärtustatakse paikkonna omanäolist loodust ja kultuuritraditsioone. Lapsi õpetatakse hoidma ja austama loodust enda ümber ning väärtustama kultuuripärandit. Meil on oma jõgi, metsatukk, kiigeplats ja kaunis kuppelmaastik. Jalutuskäikudel ning matkadel saavad lapsed tundma õppida meie looduse suurepärast loomingut. Lasteaial on hea koostöö Vastseliina rahvamaja, raamatukogu, muuseumi, kooli ja muusikakooliga.

Lasteaias on aja jooksul välja kujunenud oma traditsioonid, mis on muutnud lasteaia omapäraseks ja meie elu huvitavaks:

 • Rahvatraditsioonide tutvustamine ja rahvakalendri tähtpäevade tähistamine
 • Sügise sünnipäeva tähistamine
 • Lasteaia sünnipäeva tähistamine
 • Isadepäev koos isade ja vanaisadega
 • Advendiaja tähistamine jõulutoas
 • Sõbrapäev
 • Vastlapäev Raubamäel või lasteaia õuel
 • Kevade alguse tähistamine
 • Volbripidu "Väikesed nõiad"
 • Emadepäeva tähistamine
 • Ühised spordipäevad kevadel ja sügisel
 • Matkad loodusesse kevadel ja sügisel
 • Ühised ekskursioonid kevadel
 • Teatri- ja kinokülastused Vastseliina Rahvamajas
 • Personali ühised väljasõidud kord aastasLasteaed on avatud tööpäeviti 7.00 - 18.00
Õppemaks 15€ kuus
Toit 1,80€ päevas